Anser is een nuchter adviesbureau dat inspiratie en ondersteuning biedt bij organisatieverandering en transities. Wij geloven in flexibiliteit en schaalbaarheid van organisaties. Organisaties die bewust samenwerken met externe professionals en ketenpartners, kunnen sneller inspelen op veranderingen in de omgeving. Ze kunnen hun vaste kosten aanzienlijk verlagen, risico’s spreiden en verminderen, en tegelijkertijd de kwaliteit van hun bedrijfsprocessen vergroten. Zo kunnen ze betere resultaten realiseren en hun klanten altijd het beste bieden.

Managen
adviesbureau management

Iedere organisatie zou in control moeten zijn; het management moet de dagelijkse gang van zaken kunnen beheersen. Wanneer een organisatie niet in control is, blijft er geen aandacht voor nieuwe initiatieven over en is veranderen vaak onverantwoord. Anser is specialist in bedrijfsvoering en krijgt grip op de zaak.

Verbinden
adviesbureau samenwerken

Samen kom je verder. Anser is van mening dat samenwerking loont. Het is de basis van organiseren. Door samen te werken in waardeketens kan een organisatie het verschil maken door meerwaarde te bieden aan de klanten. Dat kan niet alleen binnen, maar vooral en steeds meer, tussen organisaties het beslissende verschil maken!

Veranderen
adviesbureau verandering

Wij weten hoe moeilijk veranderen is, en hoe noodzakelijk het vaak is. Een verantwoorde verandering is nooit een doel op zich, maar altijd een gevolg van strategische keuzes. Zonder een goed doordachte strategie, die de historie van de organisatie verbindt met de toekomst, gaat veranderen zeker niet lukken.

Groeien
adviesbureau groei

Zonder groei geen vooruitgang. Groeien heeft niets te maken met bedrijfseconomisch perspectief en met winst maken, maar alles met van waarde zijn. Een organisatie die van waarde is voor de markt kan groeien. Wanneer de bedrijfsvoering op orde is, volgen groei in markt, kwaliteit, omzet en verantwoorde winstmarges.